(Belga) In 2007 zijn 180 families met in totaal 398 kinderen (van wie 6 meerderjarig) opgesloten in één van de gesloten asielcentra in ons land. In de eerste vier maanden van dit jaar was dat het geval met 42 families en 88 kinderen. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Migratie- en Asielbeleid, Annemie Turtelboom, op een schriftelijke vraag van Freya Piryns (Groen!).
Het aantal kinderen dat in de eerste 4 maanden van dit jaar werd opgesloten, ligt op jaarbasis lager dan in 2007 (352 versus 398). Ook de verblijfsduur was korter. De gemiddelde verblijfsduur van de minderjarigen in 2007 bedroeg 25,85 dagen, tegenover 20,19 dagen gedurende de eerste 4 maanden van dit jaar. De kortste en langste verblijfsperiode in 2007 bedroegen respectievelijk 1 en 157 dagen; in de eerste 4 maanden van 2008 was dat 1 en 56 dagen. (SIJ)