Grenspolitie VS mag nu ook laptops in beslag nemen
De Amerikaanse grenspolitie mag voortaan draagbare computers van reizigers in beslag nemen om de inhoud te analyseren, zelfs als er geen enkele verdenking bestaat tegen de reiziger in kwestie.
"In de 21ste eeuw bevindt de gevaarlijkste smokkelwaar zich vaak in elektronische media en niet op papier. Het tijdperk van de papieren dossiers en microfiches is voorbij", zegt Amy Kudwa, de woordvoerder van het ministerie voor binnenlandse veiligheid (DHS).

Het DHS heeft in juli bekendgemaakt hoe het nieuwe beleid er uit zal zien. Douanepersoneel krijgt de mogelijkheid om "elektronische documenten en toestellen gedurende een redelijke periode in beslag te nemen teneinde deze diepgaand te kunnen onderzoeken", hetzij ter plaatse, hetzij door de computer naar gespecialiseerde partners te sturen.

"Tijdens het fouilleren en bij gebrek aan enige verdenking kunnen officieren de informatie die door een individu wordt vervoerd, onderzoeken en analyseren. Dit geldt voor personen die het land binnen willen gaan of opnieuw willen binnen gaan, ons land willen verlaten, in transit ons land bezoeken of in de VS verblijven", zo valt te lezen in het document, dat op het internet kan worden geraadpleegd.

De American Civil Liberties Union (ACLU), de Amerikaanse organisatie voor de vrijheden vna de burger, reageert verbolgen. Woordvoerder Tim Sparapani noemt de maatregelen ongrondwettig. (BVH)