(Belga) De meeste mensen zonder papieren die tijdens de collectieve regularisatie van 2000 een verblijfsvergunning kregen, hebben werk gevonden. En een goede woning. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek, waarover meerdere kranten vrijdag berichten.
Onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen ondervroegen 120 buitenlanders die via de collectieve regularisatie papieren kregen. De trends uit het onderzoek naar de geregulariseerden zijn zeer duidelijk. Twee derde van de geïnterviewde vreemdelingen heeft werk, zij het niet altijd voltijds. Een tiende werkt thuis, 13 procent leeft van een werkloosheidsuitkering en negen procent ontvangt een leefloon. De algemene boodschap van de studie, die in gang werd gezet door het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding, is dat de algemene regularisatiecampagne positief was voor de Belgische samenleving. De meeste geregulariseerden hebben een baan gevonden in de industrie en betalen belastingen. Voordien waren ze in onzekere omstandigheden aan de slag in de bouw of de landbouw. Degenen die in de horeca of als poetshulp actief waren, vooral vrouwen, blijven veelal in die banen vastzitten. (TIP)