(Belga) De Duitse vakbond IG Metall heeft dinsdag aangekondigd dat er een principeakkoord is bereikt met het conglomeraat Siemens over de inwerkingtreding van een gigantisch plan om 17.000 banen te schrappen. Er zouden geen naakte ontslagen vallen.
IG Metall heeft verzekerd dat Siemens afziet van naakte ontslagen, een optie die het concern aanvankelijk niet had uitgesloten. Daarenboven zal geen enkele fabriek gesloten of gedelokaliseerd worden voor eind september 2010. De duizenden jobs zullen in de eerste plaats geschrapt worden "door vrijwillig vertrek en brugpensioenen", volgens IG Metall. De vakbond verzekert bovendien dat de directie van Siemens afziet van de verkoop van de afdeling voor industriële montage SIMS. De vakbond en de directie moeten ten laatste op 15 augustus een akkoord bereiken over de details van het sociaal plan, dat zware strubbelingen heeft veroorzaakt sinds de aankondiging enkele weken geleden. IG Metall dreigde toen met stakingen in geval van naakte ontslagen. Het schrappen van jobs, vooral bij administratieve diensten, moet het overigens winstgevende Siemens toelaten zijn achterstand op vlak van rentabiliteit op internationale concurrenten in te halen. (SIJ)