(Belga) De plenaire Kamer komt woensdag om 10.00 uur samen om de regering te interpelleren over de politieke toestand. Dat heeft de conferentie van de voorzitters dinsdagmiddag beslist. Meteen na de interpellaties stemt de Kamer over een eenvoudige motie van de meerderheid.
Vorige week vrijdag werd al duidelijk dat premier Yves Leterme na het ingediende en geweigerde ontslag van zijn ploeg geen verklaring zou afleggen in de Kamer en dus ook niet opnieuw het vertrouwen zou vragen. De oppositie eiste dat. Bedoeling is dat woensdag alleen interpellaties worden gehouden. Dat bevestigde de conferentie van de voorzitters dinsdagmiddag ook. Enkel oppositiepartijen Vlaams Belang, sp.a, Ecolo/Groen! en Lijst Dedecker interpelleren de regering. Dat gebeurt vanaf 10.00 uur. Na het antwoord van de regering en de replieken wordt meteen gestemd over een eenvoudige motie van de meerderheid, die voorrang heeft op de moties van de oppositie. Normaal gezien dient tussen een interpellatie en de stemming over de motie minstens 48 uur te zitten, behalve wanneer de urgentie wordt ingeroepen. Dat gebeurt nu ook. Alle partijen waren het daar dinsdag naar verluidt over eens. (SIJ)