(Belga) Nederland is stukken efficiënter in zijn armoedebestrijding dan België. Met ongeveer even veel geld heeft het veel minder armen en de kloof wordt groter, zo staat dinsdag in De Standaard.
In Nederland daalde de armoede de afgelopen jaren van 12 tot 10 procent, terwijl ze in België de afgelopen decennia steeg tot bijna 15 procent en al jaren op dat niveau blijft steken. Jaren geleden hadden Nederland en België identieke cijfers. Cijfers van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) tonen aan dat België niet minder inspanningen doet, maar minder efficiënt is. In België gaat een groter deel van de uitgaven naar de vergoeding van mensen die werkloos zijn en het werk vroeg stopten. De Nederlandse sociale zekerheid daarentegen heeft meer inkomsten en minder uitgaven, omdat meer mensen er werken en ze ook langer werken. Eerder was al gebleken dat bijna overal in Europa de armoede onder bejaarden en gepensioneerden gedaald is, maar in België steeg ze. (SIJ)