(Belga) In de eerste drie maanden van dit jaar hebben zich in Antwerpen 20 procent meer nieuwe klanten gemeld bij het OCMW. Daardoor moeten behoeftigen langer wachten op een eerste uitkering. Dat staat dinsdag in Gazet van Antwerpen.
Van januari tot en met maart meldden zich elke maand gemiddeld 2.244 nieuwe klanten, een stijging van 20 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. Het OCMW verklaart die toename in belangrijke mate door het stijgende aantal aanvragen voor een stookoliepremie. In maart waren dat er 1.045. Ook het aantal informatieve vragen aan het OCMW en het aantal doorverwijzingen naar andere instellingen nemen fors toe. Het OCMW probeert de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. De tijd tussen de aanvraag en de beslissing van het OCMW bedraagt gemiddeld zestien dagen. Na gemiddeld vijfentwintig dagen krijgen mensen bij een gunstige beslissing hun eerste uitkering. Die termijnen zijn voor het eerst sinds lang weer gestegen. Ook het aantal mensen met een leefloon zit weer in de lift. In maart waren dat er 4.208. De cijfers bevestigen eerdere wetenschappelijke studies die aangaven dat de armoede in Antwerpen toeneemt. (SIJ)