(Belga) In zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag, heeft Koning Albert II zondag opgeroepen tot eenheid en solidariteit, met respect voor elke gefedereerde entiteit. Hij stelde daarbij dat we in ons land "nieuwe vormen van samenleven" moeten bedenken. Het leeuwendeel van de toespraak stond in het teken van de thema's die zijn broer en voorganger koning Boudewijn na aan het hart lagen.
Koning Albert gaf aan dat ons land politieke moeilijkheden kent. Maar hij voegde er aan toe dat moeilijkheden en crisissen aanleiding kunnen geven tot heropleven en tot bedaren. "De scheiding der geesten is geen fataliteit", ging de koning voort. "Eenheid en verdraagzaamheid, met eerbied voor de identiteit van elke gefedereerde entiteit, zijn de enige uitweg in onze democratische samenleving. In ons land moeten wij nieuwe vormen van samenleven bedenken", aldus koning Albert. De vorst herinnerde eraan dat het binnenkort vijftien jaar geleden is dat koning Boudewijn overleed en dat hij bijzonder bekommerd was om de armoede. Koning Albert riep daarbij op de inspanningen om het aantal mensen dat in armoede leeft te doen dalen, volhardend voort te zetten. Hij stond ook stil bij de strijd tegen de mensenhandel, zelfmoord bij en geweldpleging van jongeren en de groeiende kloof tussen rijke en arme landen. (LOD)

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig