(Belga) De Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis, de 71-jarige John McCain, heeft vrijdag zijn Democratische tegenstander wel erg brutaal aangepakt. De Vietnam-veteraan posteerde Barack Obama "aan de linkerzijde" van Amerika's enige "socialistische" senator, Bernie Sanders uit Vermont.
"Het stemgedrag (van Obama in de Senaat) is linkser dan dat van Sanders, die zichzelf een socialist noemt", aldus McCain. Toen hem gevraagd werd of de zwarte senator uit Illinois een "socialist" is, haalde McCain zijn schouders op om te antwoorden: "Dat weet ik niet". Sanders werd in 2004 voor de Senaat verkozen na jarenlang in het Huis van Afgevaardigden te hebben gezeteld. De man uit Vermont haalt zijn inspiratie uit het Scandinavische model, dat in Europa onder de noemer "sociaaldemocratisch" valt, maar in de VS als "socialistisch" geldt. Sanders, die als onafhankelijke zetelt, noemt zichzelf trouwens trots een socialist, wat hem tot een unicum in de VS-politiek maakt. In de VS geldt "socialist" als een scheldwoord, erger nog dan "liberal" (waarmee een "progressieveling" wordt bedoeld). "Socialisme" is in de Amerikaanse woordenschat een synoniem van communisme à la Noord-Korea. (SIJ)