(Belga) Tegen 31 juli moeten er garanties voor een staatshervorming op tafel liggen, zo niet is de maat voor ons vol en kunnen wij de meerderheid niet langer steunen. Dat zegt N-VA vrijdag in een reactie op de demarche van de koning, die het ontslag van de regering weigerde en drie bemiddelaars aanstelde die moeten zoeken naar de beste manier om de communautaire dialoog op gang te trekken.
N-VA-voorzitter Bart De Wever is in eerste instantie tevreden dat de Franstaligen nu eindelijk aan zet zijn en hun verantwoordelijk moeten opnemen om de politieke impasse te doorbreken. De Nieuw-Vlaamse Alliantie staat echter sceptisch tegenover de slaagkansen van de nieuwe operatie. "Vooral wanneer je ziet dat Didier Reynders al meteen een reeks kanttekeningen maakt en het Waals parlement een voorstel van resolutie stemt waarin de uitbreiding van Brussel vermeld staat en gezegd wordt dat van fiscale concurrentie tussen de gewesten geen sprake kan zijn." De Wever heeft het over de laatste kans. Tegen eind deze maand moeten er absoluut voldoende garanties op tafel liggen, zo niet is de maat voor de Vlaams-nationalisten vol en steunt N-VA niet langer de meerderheid. (SIJ)