(Belga) Vlaanderen krijgt er een onderwijsniveau bij: het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het gaat om een onderwijsniveau tussen het secundair en het hoger onderwijs. Het nieuwe niveau gaat officieel van start op 1 september 2009 en moet de vraag naar "goede middengeschoolde mensen" helpen opvangen, meent Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).
Momenteel bestaan er al opleidingen op het niveau tussen het secundair en hoger onderwijs. Zo wordt in bepaalde opleidingen in het technisch onderwijs (TSO) een zevende jaar voorzien. Ook in het beroepssecundair onderwijs is er soms sprake van een vierde graad. Die opleidingen hadden tot nog toe een wat onduidelijke plaats in het onderwijslandschap. Bedoeling is die bestaande opleidingen, maar ook nieuwe, samen te brengen op het tussenniveau van het Hoger Beroepsonderwijs. Volgens minister Vandenbroucke zal het steeds gaan om opleidingen waarbij "leren op de schoolbanken wordt gecombineerd met leren in de praktijk". Het aanbod moet daarbij steeds afgestemd zijn op een maatschappelijke behoefte, benadrukt de sp.a-minister. Het HBO moet alvast helpen om de nood aan "middengeschoolde mensen" op te vangen. Bedoeling is dat ook werkenden en werkzoekenden via het HBO extra kwalificatiemogelijkheden krijgen aangeboden. (SIJ)