(Belga) De Vlaamse socialisten en de groenen eisen dat de regering volgende week in de Kamer een verklaring komt afleggen over de crisis en het vertrouwen vraagt aan het parlement. Via interpellaties en moties gewoon overgaan tot de orde van de dag, zou ongehoord zijn, stellen de twee oppositiepartijen.
Volgens sp.a-Kamerfractieleider Peter Vanvelthoven en Groen!-Kamerlid Meyrem Almaci miskent de eerste minister schaamteloos het parlement. "Het minste wat we van de premier mogen vragen, is dat hij in deze omstandigheden de redenen van zijn aangeboden ontslag komt uitleggen en dat hij komt toelichten hoe het nu verder moet. Daarna is het aan het parlement zelf om te oordelen of die verantwoording voldoende is of niet. De premier heeft geen vrijgeleide; hij is mee verantwoordelijk voor de impasse waarin ons land nu al meer dan een jaar zit", stelt Vanvelthoven, die eist dat er een parlementair debat én een vertrouwensstemming komen. "Blijkbaar was het ontslag van premier Leterme maar om te lachen en wil hij meteen weer overgaan tot de orde van de dag", dixit Vanvelthoven. Eenzelfde geluid valt te horen bij Almaci. Ook zij wil dat Leterme met een verklaring naar de Kamer komt en dan het vertrouwen vraagt. (SIJ)