(Belga) De appel- en perenoogst zal dit jaar beduidend kleiner uitvallen dan vorig seizoen. De Belgische fruitbedrijven verwachten dit jaar 100 miljoen kilogram minder peren en 40 miljoen kilogram appelen te plukken. Dat blijkt uit de eerste oogstraming van de Belgische Fruittelers Organisatie.
Voor het eerst werden de nieuwe appelvariëteiten in de raming opgenomen. Het gaat om de variëteiten Pinova, Greenstrat, Kanzi, Breaburn en Belgica. Die zijn samen goed voor 510 hectare of voor 15,5 miljoen kilogram. Het totaal appelareaal daalt dit jaar met 400 hectare. Opmerkelijk is dat het perenareaal voor het eerst het areaal van de appelen overtreft. Het perenareaal blijft ongeveer constant in vergelijking met vorig seizoen. De Belgische fruitbedrijven verwachten dit jaar 177 miljoen kilogram peren te plukken en 310 miljoen kilogram appelen. De lagere appel- en perenoogst is hoofdzakelijk te wijten aan de minder gunstige weersomstandigheden tijdens de bloeiperiode in april. (DWM)