(Belga) Premier Yves Leterme is van plan om volgende week in de Kamer te antwoorden op interpellaties van parlementsleden. Van een regeringsverklaring en een vertrouwensstemming zou geen sprake zijn. Dat is uit verschillende regeringsbronnen vernomen.
De conferentie van de voorzitters komt volgende dinsdag om 11.30 uur in de Kamer samen om de werkzaamheden voor de rest van de week te plannen. In principe zou de eerste minister woensdag naar de Kamer komen. De premier zou echter geen verklaring afleggen en dus ook niet het vertrouwen van het parlement vragen. Hij zou enkel op interpellaties antwoorden. Na de interpellaties worden wel moties ingediend, maar wanneer daar over wordt gestemd, is niet duidelijk. Vrijdagavond om 18.00 uur komt in de Wetstraat het kernkabinet samen. (DWM)