(Belga) De Vlaamse socialisten reageren vrijdag afwijzend op het initiatief van de koning om drie bemiddelaars aan te stellen. "Deze oud-strijders zullen het probleem niet oplossen", zegt sp.a. "Dit is een doekje voor het bloeden dat vooral dient om de onzichtbare premier de mogelijkheid te geven de brokken te lijmen", zegt de partijwoordvoerster.
Sp.a gelooft niet dat de oplossing van het trio Langendries-de Donnea-Lambertz zal komen. "Het is aan de huidige generatie politici, aan de huidige beleidsmakers om het probleem om te lossen", klinkt het. Volgens de Vlaamse socialisten is het beter om een echte dialoog op te starten tussen de drie ministers-presidenten. "In plaats van 27 werkgroepen op te starten, zou men beter snel een dialoog tussen de regio's opstarten. We zijn als partij ook bereid om daar constructief aan mee te werken. De impasse heeft lang genoeg geduurd." Blijft de crisis toch aanslepen, dan blijft er voor sp.a maar één uitweg: nieuwe verkiezingen. (DWM)