(Belga) Jean-Marie Dedecker (LDD) is absoluut niet te spreken over de beslissing van de koning om drie bemiddelaars aan te stellen. "Dat men nu die drie oude krokodillen, drie oud-strijders afvaardigt is toch te belachelijk voor woorden. De toestand is hopeloos, maar voor sommigen blijkbaar nog altijd niet ernstig", zegt hij. "Misschien moeten we aan Kabila vragen om te bemiddelen", sneert Dedecker.
Dedecker hecht geen enkel geloof in de slaagkansen van het trio Langendries, De Donnea, Lambertz. "Dit is gewoon uitstel van executie. Het is gewoon een manier om tijd te kopen", aldus Dedecker. Dat de Duitstalige minister-president Karl-Heinz Lambertz wordt ingeschakeld, vindt Dedecker te gek voor woorden. "Dat is alsof men de burgemeester van Oostende zou vragen. Dit is toch eigenlijk hilarisch, moest het niet zo ernstig zijn", zegt Dedecker. Dedecker begrijpt ook niet dat Leterme en het kartel CD&V/N-VA akkoord gaan met deze constructie. Hij meent dat Leterme en het kartel zich hebben laten rollen door de Franstaligen. (DWM)