(Belga) CD&V-voorzitster Marianne Thyssen reageert tevreden op de demarche van de koning. Die komt tegemoet aan twee essentiële eisen van haar partij: de bal ligt in het kamp van de Franstaligen en vooraleer een communautaire dialoog wordt opgestart, moeten er eerst garanties zijn.
Onder de titel "Franstaligen moeten garanties vinden" hebben de Vlaamse christendemocraten donderdagnacht in een mededeling tevreden gereageerd op het initiatief van de koning. "De bal ligt hiermee in het kamp van de Franstaligen. Het is nu aan hen om verantwoordelijkheid op te nemen." Thyssen wijst er ook op dat nu duidelijk is dat een communautaire dialoog pas kan worden opgestart wanneer er garanties zijn. "De korte termijn - tot eind juli - garandeert ons bovendien dat de zaak niet op de lange baan wordt geschoven. Over minder dan twee weken weten we waar we staan", verzekert de CD&V-voorzitster. De partij vindt tot slot dat de ministerraad zich in die periode terughoudend moet opstellen. (DWM)