(Belga) Open Vld blijft er van overtuigd dat een staatshervorming nodig is, maar het is volgens de liberalen tijd om zich te bezinnen over de manier waarop die moet worden gerealiseerd. "Het is overduidelijk dat provocaties of afdreigingen niet bijdragen tot het vinden van een resultaat", aldus voorzitter Bart Somers. De Vlaamse liberalen geloven dat de enige methode overleg en dialoog is.
Somers beperkte zich na afloop van het partijbureau dinsdagmiddag tot het voorlezen van een verklaring. Daarbij onderstreepte hij dat de huidige crisis niet goed is voor de mensen, die bezorgd zijn over de koopkracht, de welvaart en de pensioenen. "Wat we wel moeten doen, is ons bezinnen over de methode die we hanteren om een staatshervorming te realiseren (...) Met het soort verklaringen dat soms afgelegd wordt door N-VA of het FDF, kom je echt geen stap dichter bij een akkoord", aldus Somers. Het is volgens Somers "belangrijk dat alle partijen en politici hun verantwoordelijkheid opnemen en eerst eens goed nadenken alvorens grote verklaringen af te leggen". (DWM)