(Belga) Premier Yves Leterme stelt vast dat het "ondanks alle inspanningen en doorzettingsvermogen" niet mogelijk was om het tegen midden juli eens te worden over een verklaring over de staatshervorming. "Dit toont aan dat het overlegmodel op louter federaal niveau zijn limieten heeft bereikt", verklaart de eerste minister in een reactie na afloop van zijn audiëntie bij de koning.
In een mededeling bevestigt de premier dinsdagochtend dat hij de koning het ontslag van zijn regering heeft aangeboden. Leterme wijst erop dat het regeerakkoord bepaalde dat midden juli in het parlement een verklaring zou worden afgelegd over de staatshervorming. Hij voegt eraan toe dat hij samen met de regeringspartijen, de ministers van Institutionele Hervormingen en de groenen hiervoor ook "grondig en uitvoerig" diverse pistes heeft besproken en onderzocht. "Het blijkt dat de tegengestelde visies tussen de gemeenschappen over het noodzakelijk tot stand te brengen nieuwe evenwicht in onze staatsinrichting vandaag niet te overbruggen zijn. Toch blijft een staatshervorming een wezenlijk onderdeel van een regeerakkoord", verklaart Leterme. (DWM)