(Belga) De fiscus int al jaren de verkeersbelastingen op een onwettige manier. Dat meldt vtm zondag in Het Nieuws. De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) speelt al jaren automatisch alle autogegevens door aan de fiscus, die op basis hiervan de verkeersbelasting berekent. Maar die informatie-uitwisseling is niet wettig.
Iedereen die een auto of een ander voertuig heeft, betaalt een verkeersbelasting, afhankelijk van de grootte van het voertuig. De fiscus baseert zich daarvoor op de gegevens die de DIV automatisch doorspeelt. De automatische uitwisseling van gegevens tussen twee diensten is echter verboden door een wet uit 1938. "De fiscus mag enkel in individuele gevallen en op individueel verzoek samenwerken met andere openbare besturen en instellingen", zegt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) in Het Nieuws. De rechtbank van Brussel bevestigde dit onlangs in een vonnis. De overheid heeft de afgelopen jaren dus op een onwettige manier haar verkeersbelastingen geïnd. Dat betekent dat iedereen zijn verkeersbelasting en belasting van inverkeerstelling kan aanvechten en een grote kans heeft om zijn slag thuis te halen, meent professor Maus. (TIP)