(Belga) Het kernkabinet is zondagvoormiddag samengekomen om het dossier asiel en migratie te bestuderen. De werkzaamheden werden omstreeks 13.00 uur onderbroken, maar een werkgroep zal zich in de loop van de namiddag opnieuw over het dossier buigen. Dat gebeurt op het kabinet van minister van Justitie Jo Vandeurzen.
Het kernkabinet nam zondagmorgen het volledige beleid inzake asiel en migratie onder de loep. Daarbij gaat het om de rondzendbrief met daarin de criteria voor de regularisatie van mensen zonder papieren, maar ook om economische migratie, de nationaliteitsverwerving en schijnhuwelijken. Hoewel het doel niet is voor 15 juli een akkoord te bereiken, hoopt de regering toch voor de vakantie de zaak uit te klaren, tijdens een laatste ministerraad in juli. (TIP)