(Belga) Voor het eerst in 20 jaar is het aantal keizersnedes in Vlaanderen gedaald. Dat blijkt uit cijfers die De Zondag kon inkijken. "Maar het kan nog beter", zegt Guy Martens, directeur van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, in de krant.
Twintig jaar lang steeg het aantal keizersnedes geleidelijk tot 19,2 procent van alle bevallingen in 2006. Voor 2007 blijft de teller steken op 19 procent. "We kunnen de cijfers vooral doen dalen door te werken op de zogenaamde lagerisicozwangerschappen. Het aantal risicovolle zwangerschappen waarbij (terecht) gekozen wordt voor een keizersnede, blijft al enkele jaren hetzelfde. Het aantal zwangerschappen met een laag risico waar toch gekozen wordt voor een keizersnede, bedraagt 13 procent van alle zwangerschappen. Vooral dit cijfer kunnen we naar beneden halen, door minder snel in te grijpen", aldus Martens. Het is volgens de directeur aan de ziekenhuizen om erop toe te zien dat artsen zich aan deze regel proberen te houden. (TIP)