(Belga) De parlementaire onderzoekscommissie Fiscale Fraude zal zich de komende maanden buigen over drie concrete fraudedossiers: de FBB-fraude (forfaitaire buitenlandse belasting), de zaak Beaulieu en de fraude met kasgeldvennootschappen. Dat werd maandag achter gesloten deuren beslist, zo vernam Belga van enkele commissieleden.
De parlementaire onderzoekscommissie Fiscale Fraude moet onderzoeken hoe het komt dat er de voorbije decennia zo veel grote fraudezaken op een sisser zijn afgelopen. Maandag besliste de commissie om aan het parket-generaal van Brussel en aan de minister van Financiën te vragen om een tijdslijn op te stellen van de drie dossiers. Dat tijdspad moet details geven over het verloop van de administratieve en gerechtelijke procedure. Op basis daarvan kunnen de commissieleden dan bekijken waar de belangrijkste vertragingen in elk dossier zaten, om daarover dan in debat te gaan met experts. Op die manier moet duidelijk worden waar er zaken fout zijn gelopen. Normaal gezien start de commissie in september met de behandeling van de FBB-fraude. (KWO)