(Belga) De Vlaamse regering krijgt een Commissie voor Efficiëntie en Effectieve Overheid. Die gaat ideeën aanreiken en voorstellen helpen uitwerken om de slagkracht en de efficiëntie van de Vlaamse administratie te verbeteren. Dat melden Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) zondag.
De commissie bestaat uit vijf zogenaamde "captains of society", drie academische experten en vijf topmanagers van de Vlaamse overheid. De commissie is een "klankbordgroep" die efficiëntieverhogende voorstellen van de administratie zal beoordelen en suggesties zal doen voor de verbetering ervan. Ze zal ook als denktank fungeren en eigen ideeën aanleveren voor een efficiënter en innoverend overheidsoptreden. "We moeten elke dag nadenken over hoe we kunnen innoveren en verbeteren, over hoe we de efficiëntie van onze diensten kunnen verhogen", stelt Bourgeois. "Het verhogen van de overheidsefficiëntie is primordiaal, wil Vlaanderen internationaal tot de topregio's blijven behoren", aldus ook minister-president Peeters. De twee benadrukken dat de inspanningen voor een efficiënter beleid de afgelopen jaren goede resultaten hebben opgeleverd. Zo is de trend van een aanhoudende sterke personeelsaangroei doorbroken. (SIJ)

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig