(Belga) "Pater Damiaan wordt straks hoogstwaarschijnlijk St.-Damiaan van Molokaï. Dank u wel, Heilige Vader, voor dit geschenk aan de Kerk." Dat zegt kardinaal Godfried Danneels donderdag.
"De 'apostel van de melaatsen' is het tegenovergestelde van een porseleinen heilige. Damiaan was een priester van zijn tijd, die uit zijn diepe godsvertrouwen de kracht heeft geput om zijn leven, tot het bittere einde, te delen met de melaatsen, de toenmalige paria's. Op die manier is hij voor hen het levende beeld van Christus geworden, de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen", aldus de kardinaal. (SER)