(Belga) Werknemers die gezond leven, zijn beter opgewassen tegen de werklast die steeds zwaarder begint te wegen vanaf 45 jaar. De arbeidsbelastbaarheid van oudere werknemers opvolgen en bijsturen is bijgevolg cruciaal. Dat zegt Idewe, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming, in een onderzoek dat vrijdag in de Artsenkrant verschijnt.
Vanaf 45 jaar weegt de werklast meer en meer door, stelde Idewe vast. Zonder voldoende preventie kampt een op de vijf 45-jarigen met matige of slechte arbeidsbelastbaarheid. Vanaf 50 jaar loopt dat op tot 24 pct, vanaf 55 jaar tot 37 pct en op 60 jaar tot 60 pct. 8 pct van de mannelijke werknemers van 45 jaar loopt een hoog hart- en vaatrisico. Dat risico neemt fors toe met de leeftijd, in die mate dat een 55-jarige man een gemiddeld risico heeft dat drie keer hoger ligt dan bij een 25-jarige. Ook is het risico bij mannen ongeveer drie keer hoger dan bij vrouwen. Het onderzoek toont aan dat gezondheidspromotie voor ondernemingen een zinvolle en noodzakelijke investering is bij een steeds grijzer wordende werkende bevolking, vooral om de arbeidsbelastbaarheid op peil te houden, besluit Idewe. (SER)