In een recent arrest maakt het Grondwettelijk Hof een einde aan de veelgebruikte techniek om via levensverzekeringen het erfrecht van wettelijke erfgenamen, zoals de kinderen, uit te hollen. Dat schrijft De Tijd donderdag.
De bepaling uit de verzekeringswet die stelt dat de uitkering van een levensverzekering buiten de nalatenschap valt, is in strijd met de grondwet, zegt het Hof.

Het Belgische erfenisrecht bepaalt dat de kinderen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, recht hebben op een bepaald deel van de erfenis. Dat deel wordt berekend op het geheel van de nalatenschap. Schenkingen die de kinderen nog tijdens het leven van de erflater hebben gekregen, worden mee in rekening gebracht.

Dat geldt echter niet voor de uitkeringen van levensverzekeringen. Dat achterpoortje in de Belgische wetgeving werd geregeld gebruikt om de rechten van bepaalde erfgenamen uit te hollen en andere te bevoordelen, al probeerden de rechtbanken die praktijk te bestrijden door verzekeringsproducten te herkwalificeren als gewone beleggingsovereenkomsten waarvoor die uitzondering niet geldt.

Het Grondwettelijk Hof sluit nu het achterpoortje via de levensverzekering volledig.