Een militaire actie om de nucleaire crisis in Noord-Korea en die in Iran op te lossen, blijft een optie. Dat heeft de Amerikaanse president George W. Bush woensdag gezegd.
Ik heb altijd gezegd dat diplomatie de eerste keuze is om elk van deze problemen op te lossen", aldus Bush, verwijzend naar de atoomdossiers van Noord-Korea en Iran en het vermeende bezit van massavernietigingswapens (MWD) door Saddam Hoessein. De vermeende aanwezigheid van MWD vormde in 2003 een van de argumenten voor de Amerikaanse aanval op Irak. "Maar de militaire optie ligt op tafel en dat blijft zo voor de drie genoemde kwesties", aldus Bush. (BVH)