(Belga) Op de olietop in het Saoedische Djedda zijn zondag geen afspraken gemaakt om de olieproductie te verhogen. De deelnemers hebben enkel een aantal technische maatregelen voorgesteld in een poging om de oliemarkt te stabiliseren.
Tijdens de conferentie over de wereldwijde hoge brandstofprijzen bogen toplui van olieproducerende en -consumerende landen zich over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de hoge piek van de olieprijzen. Voor de aanvang van de top liet Saoedi-Arabië, de grootste olieproducent in de wereld, nog weten bereid te zijn om meer olie op te pompen als de vraag nog meer stijgt. Maar de voorzitter van de OPEC, Chakib Khelil, verklaarde geen reden te zien om de olieproductie op te voeren. Tijdens deze conferentie bleek vooral dat de verschillende deelnemers niet op dezelfde lijn zitten. De producerende landen stellen dat het aanbod voldoet aan de vraag en dat de huidige prijsstijgingen vooral het gevolg zijn van speculatie, geopolitieke spanningen en de zwakke dollar. De olieconsumerende landen daarentegen wijten de hoge prijzen aan een te laag aanbod. In een verklaring, die na de top werd gepubliceerd, spraken de deelnemers aan de conferentie zich enkel uit voor een grotere transparantie en tegen speculatie. (TIP)