(Belga) Ongeveer 350 mensen hebben zondag in Anderlecht een "optocht van mama's" gehouden als reactie op de rellen die zich eind mei in die gemeente voordeden. Moeders, vaders, kinderen, burgers en gemeentelijke verkozenen liepen achter een spandoek met daarop "Pour le respect et la tolérance, dialoguons" (dialoog voor respect en verdraagzaamheid).
"Het is belangrijk in dialoog te treden met iedereen. De bewoners kunnen een rol spelen om een herhaling van dergelijke incidenten te vermijden. Elkeen moet zijn stem met woorden en niet met straatstenen kunnen laten horen", zei een van de organisatoren. "We hebben in Anderlecht soms te kampen met moeilijkheden die zich voordoen in alle grote steden waar verschillende culturen samenleven." De organisatoren hadden ervoor gekozen de manifestatie onder de noemer "optocht van mama's" te laten verlopen, als symbool van waarden als respect, vrede en opvoeding. "Het is belangrijk te tonen dat de bewoners van Anderlecht de wil hebben in diversiteit samen te leven. Sommigen willen bruggen tussen de mensen bouwen in plaats van muren. Anderlecht staat niet alleen voor incidenten die door heethoofden uitgelokt worden", zei burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). (TIP)