(Belga) De omstreden verbreding van het Schipdonkkanaal voor de ontsluiting van de zeehaven van Zeebrugge via de binnenvaart is wel rendabel bij een realistische groei van de haven. Dat blijkt uit de voorstelling door Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) van de eerder in de media gelekte "Haalbaarheidsstudie Seine Schelde-West" vrijdag.
Volgens de haalbaarheidsstudie is een trafiekprognose tegen 2030 haalbaar bij een "hoge groei" (tussen 3,4 en 7 procent). Maar dat is de helft van de huidige groeicijfers (15 procent). Bij de voorstelling kondigde Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) ook aan dat er een extra omgevingsstudie komt. De betrokken gouverneurs André Denys (Oost-Vlaanderen) en Paul Breyne (West-Vlaanderen) zullen dat project begeleiden. Concreet zal die studie in kaart brengen wat de economische en toeristische mogelijkheden zijn bij een verbreed kanaal. Nu de haalbaarheidsstudie afgerond is, loopt nog het milieueffectenrapport (Plan-Mer). De afwerking van het Plan-Mer wordt eind 2008 verwacht, samen met de omgevingsstudie. Dan pas zal een beslissing aan de orde zijn. (DWM)