(Belga) De federale regulator CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) handhaaft de tarieven voor de transit van aardgas. De regering had die tarieven geschorst, maar de CREG weerlegt de motieven daartoe. De gezinnen steken alvast 20 euro op zak.
De motieven voor de schorsing waren onder meer dat het slechts om voorlopige tarieven ging of dat er geen uniek tarief werd vastgesteld. De CREG weerlegt dit allemaal en stelt ook dat lagere doorvoertarieven van België juist een aantrekkelijker doorvoergebied maken. Het komt ook de bevoorradingszekerheid ten goede. "De procedure is wettelijk gebetonneerd. We kunnen tariefvoorstellen niet zomaar naast ons neerleggen om met latere argumenten rekening te houden", aldus een woordvoerder. Door die beslissing kan de CREG ook de transit- en transporttarieven vaststellen. Blijkt dat er kosten verbonden aan de transit in feite waren toegewezen aan het transport. Dat met andere woorden de verbruiker betaalde voor de transit van aardgas. De CREG maakt daar nu een einde aan. (DWM)