(Belga) De regering roept een aantal werkgroepen in het leven die zich moeten buigen over de moeilijkheden waarmee landbouwers kampen, vooral in de melksector, sinds de stijging van de prijzen. Dat heeft de premier vrijdag bekendgemaakt na afloop van een onderhoud met vertegenwoordigers uit de landbouw- en distributiesector.
Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne zit een werkgroep voor die de transparantie van de prijzen onder de loep moet nemen en de oprichting van het beloofde prijzenobservatorium dient voor te bereiden. Minister van Landbouw Sabine Laruelle neemt een tweede werkgroep onder haar hoede. Die gaat zich bezighouden met de bijdragen die moeten worden doorgestort aan het Federaal Voedselagentschap. Minister van Financiën Didier Reynders leidt een werkgroep die moet nadenken over een eventuele spreiding van de fiscale aangiftes van landbouwers. Premier Yves Leterme gaat dan weer bemiddelen tussen de landbouwers en de vertegenwoordigers uit de distributiesector. (DWM)