(Belga) De kloof tussen arme en rijke buurten in Vlaanderen en Brussel is tussen 1991 en 2001 groter geworden. Dat blijkt uit de atlas van achtergestelde buurten, geactualiseerd door het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de K.U.Leuven.
"Waar er in 1991 al achterstelling was, is deze relatief dieper geworden. Rijke buurten deden het anno 2001 nog beter", aldus hoogleraar Chris Kesteloot. Opvallend is dat er zich in de grote steden een afname voordeed van de achterstelling in de centra, net als in regionale steden, maar dan minder drastisch. De achterstelling nam daarentegen fel toe in de 19de-eeuwse periferie van de grootstedelijke centra. Ondanks een verbetering van de algemene situatie in het Vlaams gewest blijven de meer perifere regio's (West-Vlaanderen, Meetjesland, Kempen, Limburg en Scheldeland) achter in vergelijking met de rest van Vlaanderen. (TIP)