(Belga) Door de aanpassing van de windnormen heeft de Belgische Staat het "ongeoorloofd en onrechtmatig" gebruik toegelaten van de piste 02 op de luchthaven van Zaventem. Daarom wordt de Staat gevraagd een einde te maken aan alle maatregelen in het spreidingsplan van voormalig minister van Mobiliteit Bert Anciaux die geleid hebben tot een verhoogd gebruik van de piste. Dat staat in een recent arrest van het Brusselse hof van beroep.
De uitspraak van het hof van beroep dateert van 29 mei. Ze kwam er na een klacht van omwonenden uit de omgeving van de landingsbaan 02. Diezelfde bewoners haalden op 17 maart 2005 al gelijk voor het hof van beroep. Toen bestempelde het hof het preferentiële gebruik van de piste 02 als "overmatig, onrechtmatig en gevaarlijk". De omwonenden en de Belgische Staat hadden evenwel een verschillende interpretatie van de draagwijdte van het arrest. De omwonenden vroegen daarom aan het hof van beroep om de uitspraak te verduidelijken. Het hof heeft nu, in zijn arrest van 29 mei, gesteld dat er moet teruggekeerd worden naar de windnormen die gehanteerd werden voor de lancering van het spreidingsplan van Anciaux. (TIP)