(Belga) Steeds meer tandartsen vragen tegenwoordig een "verzuimvergoeding" aan hun patiënten. Wie niet komt opdagen voor een afspraak, moet een boete betalen. "Een patiënt heeft rechten maar ook plichten", stelt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse tandartsen in Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.
Geneesheren worden almaar vaker geconfronteerd met patiënten die niet komen opdagen op de afspraak en geen seintje vooraf geven. Precieze cijfers zijn er niet maar uit een kleine rondvraag blijkt dat de meeste tandartsen steeds vaker geconfronteerd worden met patiënten die hun kat sturen. Om het inkomensverlies te compenseren, rekenen steeds meer tandartsen, dermatologen, gynaecologen en kinesisten de patiënt een verzuimvergoeding aan. Volgens het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Orde van Geneesheren is zo'n vergoeding perfect legaal. De juridische dienst van Test-Aankoop nuanceert. "De patiënt moet inderdaad op voorhand een seintje geven als hij een afspraak niet kan nakomen. Maar tegelijk moet hij ook exact weten wat hem boven het hoofd hangt als hij verzuimt op te dagen. En heel belangrijk: de patiënt moet ook weten hoe lang op voorhand hij moet verwittigen." (TIP)