(Belga) De achterstand bij de politierechters in de hoofdstad is volgens een doorlichting van de Hoge Raad voor de Justitie ontoelaatbaar groot. Dat schrijft De Standaard vrijdag.
Uit de doorlichting blijkt dat er heel wat misloopt in de interne werking van de rechtbank. Er is te weinig leiding en management. Een op de tien zaken wordt bijvoorbeeld uitgesteld. Dat geeft soms aanleiding tot verjaring van het dossier, want in politiezaken geldt een korte verjaringstermijn van één jaar. Tussen 2000 en 2006 is het aantal dossiers dat het parket voor de Brusselse politierechter brengt, verviervoudigd. Dat is onder meer het gevolg van een nultolerantie tegenover snelheidsovertredingen. Maar de politierechtbank heeft in die periode geen volk bijgekregen, waardoor de magistraten de toevloed van dossiers niet kunnen volgen. Het resultaat is opnieuw achterstand. Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) erkent dat het personeelsbestand bij de politierechtbank in Brussel voor een vierde niet is opgevuld. Hij wil dat verhelpen, maar verwacht van de politierechters ook een actieplan om de achterstand in te lopen. (TIP)