(Belga) Vivant-voorzitter en Open Vld-senator Roland Duchâtelet pleit voor een solidaire belastingteruggave door de overheid als antwoord op de vraag van de socialistische partijen en de vakbonden om maatregelen die de koopkracht verhogen.
Aangezien de prijzen stijgen, ontvangt de overheid extra inkomsten als gevolg van de procentuele belasting zoals de btw, aldus Duchâtelet. Bij een sterke stijging van de prijzen int de overheid meer belastingen dan voorzien. "Het zou geen blijk geven van goed bestuur dit mechanisme eenvoudigweg als een 'budgettaire meevaller' te beschouwen, aangezien het hier in principe gaat om te veel betaalde belastingen die rechtstreeks de koopkracht ondermijnen", meent de senator. Volgens hem kan de regering een deel van de belastingen terugstorten aan alle burgers en dit voor een gelijk bedrag. "Deze solidaire terugbetaling van belastingen is een voor alle burgers gelijke teruggave van een deel van de belastingen. Op korte termijn een eenvoudige en efficiënte maatregel tegen de vermindering van de koopkracht." (DWM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig