(Belga) De Waalse socialistische vakbond FGTB maakt zich zorgen over de aangekondigde onderhandelingen over het tweede pakket voor de staatshervorming. Volgens de vakbond mag dat geen aanleiding zijn om de interpersoonlijke solidariteit te ontmantelen. Ook ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw verkondigde tijdens zijn 1 mei-speech die boodschap.
"We moeten klaar staan om, desnoods met krachtige acties, te reageren op elke poging tot het ontmantelen van de interpersoonlijke solidariteit. Die solidariteit is de garantie voor onze sociale zekerheid", aldus FGTB-voorzitster Anne Demelenne. De vakbond is naar eigen zeggen voorstander van sterke gewesten met duidelijke economische hefbomen, maar niet van institutionele hervormingen die zouden leiden tot sociale regressie. Net als de Vlaamse vakbonden legt het Waals FGTB eisen voor een koopkrachtverhoging op tafel: prijscontrole, verlaging van de btw voor stookolie, gas en elektriciteit en een sociaal belastingtarief voor lagere en middeninkomens. (DWM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig