(Belga) De Franstalige partijen houden vast aan het engagement om een onderhandelde oplossing uit te werken voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Voorlopig is er geen sprake van een nieuw belangenconflict tegen het splitsingsvoorstel dat de Vlaamse Kamerleden in de bevoegde Kamercommissie goedkeurden. Dat hebben de voorzitters van de Franstalige partijen na een bijeenkomst donderdag gezegd.
De voorzitters van MR, PS, cdH en Ecolo kwamen donderdag bijeen op het kabinet van minister van Financiën en MR-voorzitter Didier Reynders. Ze spraken er over het dossier BHV. In november keurden de Vlaamse leden van de Kamercommissie eenzijdig een voorstel tot splitsing van BHV goed. Door een belangenconflict van de Franse gemeenschap ligt de verdere behandeling stil. Maar dat belangenconflict loopt op zijn einde en als een ander parlement geen nieuw belangenconflict inroept, kan het voorstel in principe snel naar de plenaire vergadering van de Kamer. De Franstalige partijvoorzitters sturen echter aan op een onderhandelde oplossing. (DWM)