(Belga) De regering spreekt uit één mond over Congo. De boodschap die minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in het Centraal-Afrikaanse land verkondigde, is die van de hele regering. Dat heeft premier Yves Leterme donderdag in de Kamer verklaard. Alle Franstalige partijen waren niet te spreken over de harde taal van De Gucht aan het adres van de Congolese machthebbers.
De premier benadrukte dat de toestand in Congo de regering zorgen baart. "We stellen vast dat er te weinig vooruitgang is geboekt inzake goed bestuur, de organisatie van de rechtstaat en de strijd tegen de corruptie. Zonder vooruitgang op dit vlak zal het land er nooit bovenop komen. Die elementen zijn de fundamenten van een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling en van vooruitgang van de levensomstandigheden van de Congolese bevolking", luidde het. Leterme beklemtoonde tegelijkertijd dat België begaan blijft met het lot van de bevolking en het zal blijven steunen. België besteedt elk jaar overigens 100 miljoen aan Congo. Voor de Europese Unie gaat het om 750 miljoen euro. "Dat zijn geen kleine bedragen", stelde hij. (DWM)