(Belga) De Duitse Bondsdag heeft donderdag het Verdrag van Lissabon met een grote meerderheid goedgekeurd. Ook in het Deense parlement werd het verdrag door een grote meerderheid geratificeerd.
In de Duitse Kamer van Volksvertegenwoordigers steunden bijna alle fracties het verdrag als een "stap vooruit" voor Europa. Bondskanselier Angela Merkel noemde het hervormingsverdrag een "groot project" in het belang van de burger. De Bundesrat stemt op 23 mei over het Verdrag van Lissabon. Het staat vast dat de tekst ook in deze Kamer, waarin de deelstaten vertegenwoordigd zijn, goedgekeurd zal worden. Het Verdrag van Lissabon moet de werking van de Europese instellingen verbeteren. Het vervangt het ontwerp van grondwet dat in 2005 door de Fransen en Nederlanders bij referendum verworpen werd. Het verdrag moet door elk van de 27 lidstaten bekrachtigd worden. (DWM)