(Belga) Van de fietsers in Vlaanderen heeft 69 pct last van een tekort aan fietsenstallingen in zijn of haar gemeente. Dat blijkt uit een enquête afgenomen door de Bond Beter Leefmilieu (BBL), UNIZO, de Christelijke Mutualiteiten (CM) en de Fietsersbond, tevens de organisatoren van de campagne "Met Belgerinkel naar de Winkel".
De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld in Eeklo, dit jaar de centrale gemeente in de campagne. "Er moeten meer en betere fietsenstallingen komen", zeggen de organisatoren. "Dat zal meer mensen ertoe verleiden de fiets te nemen om te gaan winkelen." Met de "Belgerinkel"-actie willen de organisatoren het brede publiek aanzetten om hun dagelijkse boodschappen met de fiets te doen in plaats van met de auto. Ze willen de klanten ook stimuleren om te kiezen voor de zelfstandige handelaar in de buurt. Dit jaar nemen 183 gemeenten deel, een record. De campagne loopt van 26 april tot 14 juni. (TIP)