Bemefa, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten in België, betreurt dat de mengvoedersector nog steeds niet vergoed is voor de 'enorme schade' die het met dioxine verontreinigd dierlijk vet in 2006 berokkend heeft. Bemefa klaagt eveneens 'de weinig constructieve rol' van Tessenderlo Chemie aan.
Bemefa diende in 2006 een klacht in bij het Hasseltse parket. De beroepsvereniging heeft nu een brief gestuurd naar de procureur om te melden dat Tessenderlo Chemie 'manifeste onwil vertoont' om het volledige dossier af te ronden en om te vragen dat de procureur de afwikkeling helpt bespoedigen.

De schade bestaat uit de kosten voor de bemiddeling die Bemefa op zich nam, en de economische schade die de mengvoedersector leed. De totale schade wordt geraamd op 11 miljoen euro.

In 2006 leverde Tessenderlo Chemie aan PB Gelatine zoutzuur dat verontreinigd was met dioxines, als gevolg van twee filters die niet functioneerden. Daardoor raakte dierlijk vet, dat bestemd was voor de dierenvoeding, eveneens gecontamineerd met dioxines.