In een jaar tijd kwamen er 38,5 procent moeilijk in te vullen vacatures bij, zo blijkt uit de nieuwe lijst van de knelpuntberoepen van de VDAB, waarover De Standaard bericht. Voor 54,2 procent van die knelpuntvacatures stelde de werkgever in 2006 nochtans geen diplomavereiste, meldt De Tijd.
In 2007 behoorden 141.471 vacatures tot de categorie van knelpuntberoepen, een stijging met 38,5 procent ten opzichte van het jaar voordien. En het probleem zal onder meer door de vergrijzing alleen nog toenemen, vreest de VDAB. Voor 54,2 procent van alle knelpuntvacatures stelde de werkgever in 2006 geen diplomavereiste.

In 1998 was slechts voor 14 procent van die vacatures geen diploma nodig, nu al voor ruim de helft. Dat betekent niet dat er geen vereisten zijn. Beroepscompetenties en ervaring wegen zwaar, maar dankzij de dienstencheques is er veel vraag naar 'echte' laaggeschoolde beroepen.