(Belga) Het gemiddelde percentage afwezigheid in de Vlaamse ministeries, openbare instellingen en agentschappen is in 2007 opgelopen tot 6,06 procent. Dat is een lichte stijging tegenover 2006 (5,87 procent). Het ziekteverzuim van 1 dag steeg met 9 procent tot 21.959 dagen.
Het afwezigheidspercentage is het aandeel van het totaal aantal bezoldigde dagen die aan ziekteafwezigheid verloren zijn gegaan in de Vlaamse publieke diensten. Uit de cijfers blijkt dat binnen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen vooral het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kampt met een hoog afwezigheidspercentage (6,83 procent). Bij de Strategische Adviesraden (o.a. SERV en Minaraad) daarentegen is er amper 2,28 procent afwezigheid door ziekte. (DWM)