(Belga) De PS en het cdH hebben woensdagavond het licht op groen gezet voor deelname aan de regering Leterme I.
De PS organiseerde woensdagavond een congres in Brussel. Van de 350 aanwezige militanten stemden er slechts twee tegen regeringsdeelname. Vier PS'ers onthielden zich. Ook het cdH heeft de regeringsdeelname vrijwel unaniem goedgekeurd. Op het congres stemden slechts twee cdH'ers tegen en was er een onthouding. (TIP)