(Belga) Het congres van Open Vld heeft woensdag de deelname van de Vlaamse liberalen aan de regering Leterme I goedgekeurd.
Dat gebeurde met een ruime meerderheid. Er waren elf tegenstemmen en negentien onthoudingen, op een totaal van 350 à 400 aanwezigen. Open Vld dringt erop aan dat bij de begrotingscontrole een meerjarenplanning wordt opgemaakt. Binnen het jaar komt er, op vraag van Jong Vld, ook een evaluatiecongres. (TIP)