(Belga) De Senaat heeft woensdag ingestemd met een onderhandelde oplossing voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Daarmee wordt het advies van de commissie Institutionele Aangelegenheden gevolgd. Er waren 46 stemmen voor, acht tegen (Vlaams Belang en Lijst Dedecker) en één onthouding van Geert Lambert (spirit).
Tijdens het plenaire debat haalde de Vlaamse oppositie zwaar uit naar vooral het kartel CD&V/N-VA, dat in aanloop van de verkiezingen had aangekondigd niet in een regering te stappen zolang BHV niet gesplitst was. Zowel Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) als Lieve Van Ermen (LDD) pleitten voor de verdere parlementaire behandeling van de tekst die op 7 november in de kamercommissie werd goedgekeurd. Van Hauthem stelde in een amendement dat de schade van de belangen van de Franse gemeenschap niet bewezen is, maar zijn aanpassing kreeg enkel het fiat van zijn fractie en LDD. Het parlement van de Franse gemeenschap riep op 9 november vorig jaar een belangenconflict in over BHV. Dat gebeurde twee dagen nadat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaamse wetsvoorstel werd goedgekeurd dat de kieskring BHV splitst. Belangenconflicten zetten een reeks overlegprocedures in gang en zorgen ervoor dat de bespreking van de wetsvoorstellen wordt opgeschort. (TIP)