(Belga) De resoluties van Kamer en Senaat over de toestand in bepaalde weeshuizen in Bulgarije is in het verkeerde keelgat geschoten bij de voorzitter van de Bulgaarse nationale assemblee.
In die resolutie vraagt de Belgische Senaat aan de Belgische regering om de problematiek hoogdringend op de Europese agenda te plaatsen. Zo wil het de Bulgaarse overheid aanmoedigen om een einde te maken aan de mensonterende leefomstandigheden in de weeshuizen en instellingen voor gehandicapten. Daarnaast moet een concreet en uitgebreid programma uitgewerkt worden om de levensomstandigheden, de begeleiding en opleiding in de Bulgaarse instellingen en weeshuizen te verbeteren. In zijn brief aan Armand De Decker, zijn Belgische collega van de Senaat, betreurt voorzitter Guergui Pirinski dat de problematiek van de Bulgaarse weeshuizen "een dergelijke politieke omvang" heeft aangenomen. De voorzitter is er niet van overtuigd dat de "excessieve politisering" van het probleem "de beste weg is om ons te helpen om het op te lossen". Ze schaadt bovendien het imago van Bulgarije, voegt hij er nog aan toe. (TIP)